Watch the full fight between River Daz and Hu Binqian from GLORY 73 SHENZHEN.