Kayanin kaya ng tapang ni Kara David ang mga extreme sport na ito sa New Zealand? Abangan ‘yan ngayong Sabado sa ‘I-Witness.’ Watch full episodes of …